Public relations - vztahy s veřejností

KOMUNIKACE - VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Vztahy s veřejností (public relations, dále PR) jsou významnou součástí marketingových strategií. Účelem PR je „připravit půdu“ pro veřejné přijetí firemních cílů. Nejde však jen o působení svěrem ven k partnerům a klientele. Běžně se opomíjejí PR metody směřující dovnitř organizace, zejména k vlastním zaměstnancům. Cílem odborně řízených vztahů s veřejností je nastolení harmonických vnitřních procesů v organizaci, zaujetí partnerů pro společnou věc a získání pozitivního přijetí záměrů u široké veřejnosti. Přitom se vždy pracuje s pravdivými údaji a využívají se synergické rozvojové potenciály. Efektivní PR se neobejde bez profesionálního přístupu a plánování. Pro klienty provádím školení osob pověřených péčí o vztahy s veřejností. Nabízím asistenci při tvorbě PR strategií a PR plánů, případně dohled na jejich plnění.

UPŘESNĚNÍ NABÍDKY:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU